Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - január 202111. 1. 2021 14:44

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci január bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 18.1.2021 od 8:30 do 13:30 hod. v časti Kopanice na nasledovných uliciach:

Dňa 19.1.2020 od 8:30 do 14:30 hod. v časti Kopanice na nasledovných uliciach:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri