Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - august 20219. 8. 2021 09:28

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci august bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 11.8.2021 od 7:30 do 14:30 v Necpaloch na nasledovných uliciach:

Dňa 20.8.2021 od 7:30 do 14:30 na Sebedražskej ceste:

Dňa 25.8.2021 od 7:00 do 18:00 v časti Píly na nasledovných uliciach:

Dňa 26.8.2021 od 7:00 do 18:15 v časti Píly na nasledovných uliciach:

Dňa 6.9.2021 od 7:30 do 15:30 v časti Staré mesto na nasledovných uliciach:

Dňa 14.9.2021 od 8:30 do 14:30 na Košovskej ceste:

Dňa 16.9.2021 od 8:30 do 14:30 vo Veľkej Lehôtke na Roľníckej ulici:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri