Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - apríl 202129. 3. 2021 09:33

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci apríl bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 31.3.2021 od 8:30 do 14:30 hod. na uliciach Novackého a Gorkého:

Dňa 15.4.2021 od 8:30 do 14:30 hod. vo Veľkej Lehôtka na nasledovných uliciach:

Dňa 22.4.2021 od 8:30 do 14:30 hod. v Hradci na nasledovných uliciach:

Dňa 26.5.2021 od 11:30 do 17:30 hod. na Ceste poľnohospodárov:

Dňa 2.6.2021 od 6:15 do 18:30 hod. na Ulici J.I. Bajzu:

Dňa 2.6.2021 od 7:45 do 14:30 hod. v časti Staré mesto na nasledovných uliciach:

Dňa 2.6.2021 od 8:00 do 14:30 hod. v časti Púšť:

Dňa 4.6.2021 od 8:00 do 14:30 hod. v časti Malá Lehôtka na nasledovných uliciach:

Dňa 16.6.2021 od 8:00 do 14:30 hod. na Ulici energetikov a Ceste Vl. Clementisa:

Dňa 21.6.2021 od 7:15 do 13:00 hod. v časti Kopanice na nasledovných uliciach:

Dňa 25.6.2021 od 10:30 do 15:30 hod. v časti Kopanice na nasledovných uliciach:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri