Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - apríl 202129. 3. 2021 09:33

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci apríl bude prerušená distribúcia elektriny.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 31.3.2021 od 8:30 do 14:30 hod. na uliciach Novackého a Gorkého:

Dňa 15.4.2021 od 8:30 do 14:30 hod. vo Veľkej Lehôtka na nasledovných uliciach:

Dňa 22.4.2021 od 8:30 do 14:30 hod. v Hradci na nasledovných uliciach:

Dňa 28.4.2021 od 6:45 do 18:30 hod. na Ulici J. I. Bajzu:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri