Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - apríl 201828. 3. 2018 09:48

Distribučné spoločnosti upozorňujú na prerušenia v distribúcii elektriny počas mesiaca apríl 2018.

V termíne 05.04.2018 v čase od 08:00 h do: 12:00 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:

V termíne 10.04.2018 v čase od 08:00 h do: 14:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:

V termíne 20.04.2018 v čase od 06:00 h do 18:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:

V termíne 25.04.2018 v čase od 08:00 do 15:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:

V termíne 25.04.2018 v čase od 08:00 do 15:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách: Ul. Riečna, číslo odberného miesta 24ZSS6203353000M

V termíne 26.04.2018 v čase od 07:30 do 15:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:

V termíne 27.04.2018 v čase od 07:30 do 12:30 h
bude prerušená elektrická energia v nasledovných lokalitách:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri