Oznámenie IOMO31. 1. 2018 12:47

Mesto PRIEVIDZA oznamuje, že Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je pre občanov dostupné. 

Mesto PRIEVIDZA oznamuje, že Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Prievidzi počas prevádzkových hodín:
              
PONDELOK    08.00 hod – 12.00 hod
UTOROK       08.00 hod – 12.00 hod
STREDA       08.00 hod – 12.00 hod
ŠTVRTOK     08.00 hod – 12.00 hod

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Ak navštívite pracovisko IOMO vybavíte:
1.     Výpis z listu vlastníctva
2.     Výpis z obchodného registra
3.     Výpis z registra trestov

Cenník poplatkov pre poskytované služby IOMO je k dispozícii na Matričnom úrade.Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri