Oznam VVO č. IV Kopanice25. 8. 2014 12:14

VVO č. IV Kopanice oznamuje, že zasadnutie VVO č. IV Kopanice sa dňa 27.8.2014 neuskutoční z dôvodu čerpania dovolenky viacerých poslancov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri