Oznam pre žiadateľov o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Prievidzi6. 10. 2011 15:22

Oznamujeme evidovaným žiadateľom o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov v Prievidzi (predtým domov dôchodcov), že túto agendu spracováva od 1.7.2011 Mestský úrad v Prievidzi, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie.

Z dôvodu aktualizácie údajov v evidencii žiadateľov (adresa, telefónne číslo) Vás žiadame, aby ste osobne kontaktovali  Mgr. Čavojskú na MsÚ – sociálne oddelenie, Hviezdoslavova č. 3, budova Priemstavu, 5. poschodie, č. dv.  504 počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok), alebo telefonicky na č. 046/5179404, 0949413488.

Zoznam žiadateľov o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Prievidzi bude uverejnený na internetovej stránke mesta Prievidza v sekcii sociálna pomoc.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri