Oznam pre rodičov novorodencov12. 10. 2011 13:09

Mesto Prievidza  oznamuje rodičom novorodencov, že je pripravené nového člena ich rodiny slávnostne uvítať do života. Mestský úrad organizuje  uvítania detí do života  každý tretí piatok v mesiaci a každú sobotu. Obrad je bezplatný.

Termín uvítania  dieťatka do života si môžu rodičia dohodnúť  na referáte pre občianske obrady – Mestský dom, Námestie slobody č. 6, I. poschodie, kancelária č. 107, alebo telefonicky na čísle 517 91 22.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri