Oznam pre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných mestom Prievidza19. 12. 2011 12:30

Oznampre prijímateľov sociálnych služieb poskytovaných mestom Prievidza.

Oznamujeme všetkým občanov, ktorým je mestom Prievidza poskytovaná sociálna služba – opatrovateľská služba, prepravná služba) aby na základe valorizácie dôchodkov od 1.1.2012 do ôsmich dní od prevzatia rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie v Bratislave predložili kópiu tohto rozhodnutia na Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie, Hviezdoslavova č. 3, budova Priemstavu, počas stránkových dní (pondelok, streda, piatok) referentom sociálnej služby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri