Oznam o zmene termínu zasadnutia VVO 2Lorem ipsum dolor sit amet 23. 10. 2017 15:00

Z dôvodu sviatku Pamiatky zosnulých sa zasadnutie Výboru volebného obvodu II. Sídliska Píly uskutoční až v druhom novembrovom týždni ŠTVRTOK  9. NOVEMBRA 2017 o 17.00 v budove Domu kultúry na Ul. F.Madvu č. 11 v banketke na I. poschodí

Ing. Peter Paulík
predseda VVO


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri