Oznam o zatvorení škôl a školských zariadeníLorem ipsum dolor sit amet 5. 2. 2021 10:32

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje že:

1. dňa 08.02.2021 uzatvára prevádzky všetkých materských škôl a zberného školského klubu v CVČ z dôvodu personálneho  zabezpečenia  po víkendovom testovaní občanov na ochorenie COVID-19.

Od 09.02.2021 budú uvedené školy a školské zariadenie otvorené v závislosti od personálnych možností.

2. od 08.02.2021 žiaci ZŠ a ZUŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní na základe Opatrenia č.3.1 Krízového štábu Okresného úradu Prievidza zo dňa 04.02.2021 a stanoviska RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri