Oznam o výpadku svetelnej križovatky na uliciach Bojnická a S. Chalupku10. 5. 2019 09:26

Dňa 21.5.2019 bude na svetelnej križovatke na uliciach Bojnická a S. Chalupku vykonávaná modernizácia semaforu.  Z uvedeného dôjde k výpadku svetlenej signalizácie.


Modernizácia CSS bude pozostávať z výmeny klasických žiarovkových vložiek za LED paraboly, aktivácie hardvérovej a softvérovej úpravy radiča, testovania a periodickej ročnej kontroly zariadenia. Začiatok prác je naplánovaný od 7.00 h. Vypnutie svetelnej signalizácie na križovatke je predpokladané v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Z uvedeného dôvodu sa budú motoristi riadiť dopravnými značkami. O pomoc v riadení križovatky bol požiadaný aj dopravný inšpektorát Prievidza.

AKTUALIZÁCIA: V dôsledku nepriaznivého počasia bol termín prác presunutý na 21. mája 2019. Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri