Oznam o prerušení vyučovania ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica7. 2. 2020 12:39

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza oznamuje.

Vážení rodičia, rozhodnutím RÚVZ  Prievidza z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení bude materská aj základná škola uzatvorená od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020. Strava v školskej jedálni je pre všetkých odhlásená automaticky. Materská škola aj základná škola bude opäť v prevádzke od pondelka 17.2.2020. Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia nie je možné deti  MŠ umiestniť do náhradnej materskej školy.
Ďakujeme za pochopenie.


RNDr. Ľubomíra Holíková
riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri