Oznam o prerušení prevádzky škôl a školských zariadeníLorem ipsum dolor sit amet 12. 3. 2020 16:26

Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, to znamená základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, sa dnešným dňom zatvárajú. Prevádzka je prerušená od piatka 13. marca 2020 (vrátane).

Oznamujeme rodičom, žiakom škôl a širokej verejnosti, že v súlade so závermi ústredného krízového štábu sa dnešným dňom ruší prevádzka všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Toto zahŕňa všetky základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a centrum voľného času zriadené mestom Prievidza.

Už na piatok 13. marca 2020 sa udeľuje deťom a žiakom škôl a školských zariadení riaditeľské voľno a od pondelka 16. marca 2020 sú školy zatvorené na 14 dní v zmysle rozhodnutia RUVZ.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri