Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy31. 1. 2020 12:30

Oznam o prerušení prevádzky Materskej školy, Ulica A. Mišúta 731/ 2, Prievidza.

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúceho vysokého výskytu respiračných ochorení detí MŠ na Ulici A. Mišúta v Prievidzi bude v dňoch 03.02. – 07.02.2020 prevádzka uvedenej materskej školy prerušená.
Materská škola bude opäť v prevádzke dňa 10.02.2020.

Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia nie je možné deti tejto MŠ umiestniť do náhradnej materskej školy.
Ďakujeme za pochopenie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri