Oznam o prerušení dodávky tepla ÚK a TÚV15. 10. 2018 07:30

Oznam o prerušení dodávky tepla ÚK a TÚV.

PTH, a.s., oznamuje všetkým odberateľom tepla v lokalite:

-    sidl. Zapotôčky
-    sidl. Nové Mesto
-    sidl. Necpaly
-    sidl. Sever
-    sidl. Kopanice

prerušenie dodávky tepla dňa  15. 10. 2018  od  7.30 h až do odstránenia poruchy.

Dôvodom prerušenia je oprava havárie na primárnom potrubí. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje.  PTH, a.s. sa ospravedlňuje odberateľom za vzniknutý stav.


Info servis