Oznam o prerušení dodávky tepla na vykurovanieLorem ipsum dolor sit amet 8. 7. 2016 12:53

V termíne od 25. júla do 29. júla 2016 bude prebiehať plánovaná odstávka tepelného napájača ENO-Prievidza, za účelom vykonania  opráv, údržby a technických prehliadok.  Dodávka tepla bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza (zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.).

Dodávka nebude prerušená  pre odberateľov tepla PTH, a.s. v tých častiach mesta, kde je zabezpečovaná z plynových kotolní, t.j. ul. Lúčna, Športová, Jesenského, A. Hlinku a Falešníka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri