Oznam o prerušení dodávky tepla a TÚVLorem ipsum dolor sit amet 13. 1. 2016 08:29

PTH, a.s., oznamuje všetkým odberateľom tepla v lokalite sídlíska Píly bude prerušená dodávka tepla dňa 13. 1. 2016 od  7.30 - 17.00 hod.

Dodávka tepla a TÚV bude prerušená na uliciach:

-    Ul. B. Björnsona
-    Ul. S. Chalupku
-    Ul. F. Madvu
-    Ul. Š. Králika
-    Športová hala
-    Zimný štadión


Dôvodom prerušenia je oprava havárie na primárnom potrubí. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. PTH, a.s. sa ospravedlňuje odberateľom za vzniknutý stav.


Info servis