Oznam o prerušení dodávky tepla a TÚV júl 20209. 6. 2020 11:26

Oznam o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody počas mesiaca júl 2020.

Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje odberateľom tepla, že v dňoch 6. až 10. júla bude z dôvodu plánovanej opravy a údržby Tepelného napájača  SE, ENO Prievidza prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody.

V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom (zdroj tepla v ENO), okrem dodávok TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Za pochopenie ďakujeme.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri