Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie4. 3. 2016 12:02

Oznamujeme, že v stredu 9. marca 2016 v čase od 6.30 do 18.30 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny.

Dodávka elektrickej energie bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
K odstávke elektrickej energie dôjde v časti Necpaly na Hornonitrianskej ceste v nasledujúcich odberných miestach:

Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Popisné číslo domu
4501166 Necpaly Hornonitrianska cesta 0
6020281 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020282 Necpaly Hornonitrianska cesta 19
6020284 Necpaly Hornonitrianska cesta 19

Nakoľko dôjde k obmedzeniu elektriny do vášho odberného miesta, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri