Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie24. 3. 2016 09:26

Oznamujeme, že v utorok 5. apríla 2016 v čase od 7.00 do 20.00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny v častiach Staré mesto.

Dodávka elektrickej energie bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
K odstávke elektrickej energie dôjde na Košovskej ulici od 10.00 do 13.30 hodiny v nasledujúcich odberných miestach:

Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Popisné číslo domu
9600082 Staré mesto Košovská cesta 0
9651380 Staré mesto Košovská cesta 0
9600444 Staré mesto Košovská cesta 2584

Od 7.00 do 20.00 hodiny bude dodávka elektriny prerušená na ulici Nadjazdovej, Sebedražskej ceste a na ulici Skadovej v nasledujúcich odberných miestach:

Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Popisné číslo domu
6200381 Staré mesto Nadjazdová 6
6200375 Staré mesto Sebedražská cesta 0
6200378 Staré mesto Sebedražská cesta 0
6301404 Staré mesto Sebedražská cesta 0
6200376 Staré mesto Sebedražská cesta 2
6200374 Staré mesto Sebedražská cesta 4
6304027 Staré mesto Sebedražská cesta 7
6200367 Staré mesto Sebedražská cesta 16
9656950 Staré mesto Skladová 0
6301765 Staré mesto Skladová 1
6204356 Staré mesto Skladová 8

Nakoľko dôjde k obmedzeniu elektriny do vášho odberného miesta, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri