Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie7. 11. 2011 08:14

Prerušenie distribúcie v prímestských častiach Veľká a Malá Lehôtka.

Oznamujeme Vám, že dňa 15. novembra 2011 8:00 h do: 13:00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Prievidzi časť Veľká a Malá Lehôtka.
 
 
Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do vášho odberného miesta, odporúčame vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri