Oznam o otvorení materských škôlLorem ipsum dolor sit amet 8. 2. 2021 14:00

Oznamujeme rodičom, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú od 09.02.2021 v riadnej prevádzke v takom režime ako do 05.02.2021.

Každé dieťa sa bude teda aj naďalej vzdelávať v tej materskej škole, v ktorej je zapísané. Rodičia detí pracujúci v 1. línii a kritickej infraštruktúre a majú dieťa zapísané v MŠ na Ulici M. Mišíka (nie je v prevádzke z dôvodu neuskutočnenej kolaudácie), môžu svoje dieťa nahlásiť do MŠ, Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri