Otváracia doba Zberne odpadov počas sviatkov16. 12. 2019 14:03

Spoločnosť T+T, a.s. upozorňuje verejnosť na obmedzenie otváracej doby Zberne odpadov Prievidza v čase vianočných sviatkov.

Zberňa odpadov Prievidza bude zatvorená z dôvodu sviatkov dňa:
24.12.2019 (utorok)
25.12.2019 (streda)
26.12.2019 (štvrtok)
1.1.2020 (streda)
6.1.2020 (pondelok)

Dňa 31.12.2019 (utorok) bude Zberňa odpadov pre občanov otvorená do 13:30 hod. Počas ostatných dní bude Zberňa odpadov pre občanov otvorená v obvyklom režime.

Zároveň upozorňujeme, že v dňoch 24.12. – 26. 12.2019 a 1.1.2020 sa nebude preberať drobný stavebný odpad na Garážovej 1.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri