Osvetlenie kostolov v mestských častiach20. 12. 2016 15:05

V rámci projektu osvetľovania pamiatok v meste Prievidza osvetlí spoločnosť TSMPD kostoly aj v mestských častiach Hradec, Malá a Veľká Lehôtka.

Mestské časti sa dočkajú osvetlenia svojich sakrálnych pamiatok. Správca verejného osvetlenia zabezpečí už v nasledujúcich dňoch nasvietenie kostolov v Hradci ako aj vo Veľkej a Malej Lehôtke. Náklady na tieto práce predstavujú sumu 5000 eur na osvetlenie jedného kostola. V každej mestskej časti je jeden kostol. Technická príprava spustenia osvetlenia začne už v najbližších dňoch po vydaní súhlasu energetickej spoločnosti. Osvetlenie pamiatok bude napojené na systém verejného osvetlenia. Ich zapínanie a vypínanie bude teda v rovnakých časoch zapínanie verejného osvetlenia.

Prievidza realizuje nasvietenie svojich pamiatok od roku 2013. Postupne boli osvetlené najvýznamnejšie pamiatky v centre mesta ako piaristický kostol Najsvätejšej trojice, farský kostol sv. Bartolomeja, Mariánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Naposledy bola osvetlené kaplnka na sídlisku Necpaly v roku 2015. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri