Ospravedlnenie16. 10. 2013 07:47

Dňa 11. októbra 2013 pri obrade udeľovania čestného občianstva Mons. Róbertovi Bezákovi, arcibiskupovi, som pri uvádzaní úvodného slova o histórii udeľovania tohto ocenenia nespomenula dvoch našich významných rodákov – Mgr. Jozefa LOHYŇU a Miloša MEČÍŘA, ktorým bolo čestné občianstvo mesta Prievidza udelené v tomto roku v rámci osláv, resp. vyhlasovania najúspešnejších športovcov pri príležitosti Roku výročí mesta Prievidza.

Obom našim čestným občanom sa týmto ospravedlňujem za neúmyselnú nedôslednosť pri spracovaní scenára.

Helena Dadíková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prievidzi


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri