Oslavy 66. výročia SNP a ocenenie zaslúžilých bojovníkov v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 30. 8. 2010 10:24
V piatok 27. augusta sa v obradnej sieni Mestského domu za účasti konzula Ukrajinskej republiky Gennadiia Odariuka a primátora mesta Prievidza Jána Bodnára uskutočnilo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí „65 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 - 1945“.
Osem účastníkov udalostí si prevzalo svoje ocenenia a v slávnostnom príhovore ich činy ocenil nielen primátor mesta a konzul Ukrajinskej republiky, ale aj Anton Vaňo, predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
O štrnástej hodine na Námestí slobody v Prievidzi pokračovali oslavy 66.
výročia SNP pietnym aktom kladenia vencov za účasti primátora mesta Jána Bodnára, viceprimátora Milana Dérera, ukrajinského konzula Odariuka, čelných predstaviteľov mesta, mestskej polície i príbuzných a rodín vojakov, ktorí v Slovenskom národnom povstaní položili život.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri