Oslávili Deň matiek11. 5. 2016 08:46

Prvá májová nedeľa bola ustanovená ako oslava jedného z najvyšších ľudských povolaní - oslava materstva. A keďže nedeľa je aj sviatočným kresťanským dňom, v tomto roku sme sa rozhodli, že spojíme oslavu Boha a oslavu materského požehnania do jedného celku a tak služby Božie v Prievidzi sa 8. mája niesli hlavne v znamení ďakovania za dar materstva.

Doteraz sme si oslavu Dňa matiek pripomínali formou misijného popoludnia, teraz sme sa rozhodli pre zmenu. Pripomienka Božieho daru materstva sa uskutočnila v rámci bohoslužby, pričom v tento deň sa v našom zbore konala iba v Prievidzi, čím sa do kostola v okresnom meste dostavili veriaci zo všetkých filiálok nášho zboru. A to tiež zvýraznilo atmosféru a slávnostný charakter tejto chvíle.

Už od úvodných chvíľ služieb Božích sa formoval hlavný motív smerom ďakovania za Božiu milosť, ktorou obdaril ženy - matky. Či už v modlitbách brata kaplána alebo v kázni sestry farárky. Výber piesní taktiež zvýraznil podstatu dnešnej oslavy. No a po kázni nasledoval ďalší prílev vďaky Pánovi, ale aj všeobecne (a možno aj konkrétne) žene - matke. Začal ho brat Miloš Krpelan recitáciou básne a pridali sa deti recitačným pásmom ale aj piesňami, za ktoré zožali zaslúžený potlesk. Veru, nechce sa veriť, že mnohé zo slov, ktoré v týchto chvíľach vykĺzli z detských úst, sa nevenovali aj konkrétnej osobe, práve vtedy sediacej v kostolnej lavici.

Potom ale prišiel rad aj na plody materstva a tak dietky predkonfirmačného veku boli pozvané pred oltár na požehnanie. Bolo milé sledovať istotu niektorých jedincov, s ktorou pristúpili a pokľakli, ktorá kontrastovala s bojazlivosťou tých menších, ktorí prišli až po chvíľke rodičovského presviedčania a pre istotu aj (zvyčajne) s oteckom za chrbtom. O to viac to ubezpečilo nás prizerajúcich, že Pán je v týchto chvíľach s nami. Ďakujeme!

Vďaka ochotným členom zboru bolo po skončení služieb Božích do čoho „zobnúť" aj vo vestibule kostola, ale najdôležitejším bodom tejto chvíle boli osobné rozhovory a vzájomné bližšie spoznávanie sa. Teraz sa práve prejavil moment celozborovosti akcie, keď sa spolu rozprávali ľudia, ktorí by sa za bežných okolností možno nestretli a pritom majú tak veľa spoločného.

Ing. Peter Majerík

Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri