Oslava mesiaca úcty k staršímLorem ipsum dolor sit amet 14. 10. 2019 09:59

Október sa už tradične nesie v znamení osláv mesiaca úcty k starším a mesto Prievidza pre svojich občanov pripravilo program, na ktorom boli ocenení tí najaktívnejší.

Začiatkom uplynulého týždňa sa v Dome kultúry konalo slávnostné stretnutie denných centier. Pre hostí bolo pripravené malé občerstvenie a sprievodný program s hudobnou skupinou Petra Paulíka. Počas slávnostného popoludnia boli ocenení členovia denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza, ktorým osobne zablahoželali viceprimátor Ľuboš Jelačiš a prednosta Mestského úradu Norbert Turanovič.

"Spoločnosť potrebuje vaše skúsenosti, potrebuje vašu energiu a vzťah k ostatným ľuďom. A nášmu mestu veľmi záleží na tom, aby ste sa tu cítili príjemne a nemali pocit, že už nie ste dôležití. Práve naopak. Kredit každého mesta rastie úmerne s vytváraním dôstojných a kvalitných podmienok pre občanov v dôchodkovom veku, ktorí si zaslúžia pozornosť a úctu. Želám vám dlhú jeseň života, popretkávanú úctou, láskou a šťastím, prežitú v zdraví, v kruhu ľudí, ktorí sú vám drahí," prihovoril sa hosťom viceprimátor Ľuboš Jelačič.

Popoludnie pokračovalo zábavným hudobným programom s priateľskou atmosférou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri