Oslava mesiaca úcty k starším s BôbarmiLorem ipsum dolor sit amet 16. 10. 2019 16:10

Celý mesiac október sa nesie v duchu osláv úcty k starším. Tentokrát privítala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a prednosta Mestského úradu Norbert Turanovič členov denného centra Bôbar.

Mesiac október už takmer tri desaťročia patrí seniorom. Mesto Prievidza preto v tomto období pre svojich starších obyvateľov každoročne pripravuje viaceré podujatia, kde sa predstavitelia samosprávy stretnú s jubilantmi prievidzských denných centier, ktorí si počas roka pripomenuli, alebo si ešte len pripomenú, svoje vzácne životné jubileá. „Keď som začínala pracovať vo funkcii primátorky Prievidze, začali sa aj moje prvé stretnutia s jej obyvateľmi. Vtedy som nikoho nepoznala a keď, tak len málo ľudí. Dnes je to úplne iné. Samá známa tvár. Od našich prvých stretnutí prešlo už veľa času a ja som mala tú česť v mnohých prípadoch spoznať aj celé rodiny. Aj preto sa na každé naše stretnutie veľmi teším,“ prihovorila sa seniorom primátorka.

Počas stretnutia ocenila primátorka spolu s prednostom jubilujúcich členov denného centra Bôbar a na záver zaželala všetkým hosťom pevné zdravie a mnoho síl do ďalších rokov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri