Osadenie stĺpikov v centre mestaLorem ipsum dolor sit amet 9. 1. 2013 15:06

Na základe viacerých podnetov zo strany nespokojných obyvateľov sa spoločnosť UNIPA spol. s r.o. po dohode s mestom rozhodla realizovať projekt osadenia ôsmich stĺpikov na Kláštornej ulici.

Účelom spomínaných stĺpikov je oddeliť koridor pre peších od cestnej komunikácie a zvýšiť tak predovšetkým bezpečnosť chodcov v centre mesta.
Priestor, ktorý bol v predchádzajúcom období využívaný len motorovými vozidlami, ktoré obmedzovali peších chodcov sa týmto projektom vrátil späť do užívania výlučne chodcom a celý priestor sa týmto úkonom zhumanizoval.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri