Originálny projekt nástennej maľby Dariny Struhárovej v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 5. 10. 2018 08:11

Úspešná výtvarníčka žijúca v Nemecku skrášlila prievidzské zariadenie pre seniorov nástennými maľbami. V rámci workshopu sa podelila o svoje skúsenosti aj s prievidzskými umelcami.

Už v minulom roku mala pani Darina Struhárová – výtvarníčka žijúca desiatky rokov v Nemecku, viacero prezentácií svojej nesporne originálnej tvorby, v Prievidzi. Vystavovala so svojou matkou v Galérii Regionart a následne sa svojimi dielami zúčastnila i kolektívnej prezentácie prievidzských výtvarníkov – Výtvarná Prievidza 2017.

Už vtedy sme o nej vedeli, že v krajine, kde v súčasnosti žije je známa nielen ako autorka obrazov na plátne, zaujímavých najmä osobitou farebnou harmóniou a geometrickou abstrakciou. Ešte viac sú známe jej výtvarné realizácie v architektúre na rôznych miestach Nemecka – nielen na verejných budovách a priestranstvách, ale i v kostoloch či rodinných domoch. Autorka prejavila záujem realizovať nástenné maľby i na vybranom objekte mesta Prievidza. Nie je náhoda, že týmto objektom sa stalo Zariadenie pre seniorov na Ul. M. Rázusa 17 v Prievidzi – viacero svojich nástenných malieb s osobitným zaujatím maľovala pre seniorov i v Nemecku.

Chce nimi poskytnúť farebné stimuly pre obyvateľov týchto zariadení, stotožnenie sa s emocionálnymi hodnotami farieb či namaľovanými symbolmi. „Bolo úžasné sledovať ako seniori na moju tvorbu najprv hľadeli s nedôverou, no postupom času počas dokončovania malieb za mnou chodili so slovami vďaky a nadšenia ako som priniesla farby a pozitívnu zmenu do ich každodenného života v zariadení“ dodáva Struhárová.

Keďže v súčasnosti je tzv. street - artova tvorba veľmi aktuálna, rozhodli sa organizátori tohtoročnej Výtvarnej Prievidze, zaradiť workshop nástennej maľby pani Dariny Struhárovej ako jednu z aktivít projektu podporeného Fondom na podporu umenia. Práve preto, že jej spôsob nástennej maľby je osobitý – nerealizuje ho typickými spraymi, ale kultivovanými prielivmi farieb, ktoré harmonizujú a výberom farieb pretepľujú, či upokojujú okolitý priestor.

Už v druhý deň sa autorka stretla s 8-imi záujemcami o tento typ maľby, ktorým ozrejmila princípy svojej tvorby. Následne mali možnosť počas celého týždňa autorku pozorovať pri práci a konzultovať jej postupy. Bola to pre nich nesporne originálna a inšpiratívna skúsenosť.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri