Organizovanie spoločného stravovania9. 6. 2015 07:43

Mesto Prievidza zmenilo od 1.6.2014 Internú smernicu IS- 38 pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov so zámerom zvýšiť  počet obyvateľov mesta, ktorým bude možné prispievať na stravu a tým  z časti zmierni a zlepší  životné podmienky obyvateľov mesta z dôvodu ich nízkeho príjmu.

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda je poskytovaný v súčasnosti pre 70 občanov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a príjem u jednotlivca neprekračuje sumu 380 € alebo príjem manželskej dvojice neprekračuje sumu 580 €. Počet stravníkov sa zvýšil  z pôvodných 33 občanov na 70 občanov, čo je 112,12 % nárast oproti minulému roku.

Tabuľka: Príspevkové stravovanie dôchodcov je rozdelené do troch pásiem na základe príjmu žiadateľa:

Pásmo Príjem/mesiac/
jednotlivec
Príjem/mesiac/
manželská dvojíca
Finančný príspevok mesta
I. do výšky 300,00 € do výšky 500,00 € 1,20 €
II. do výšky 340,00 € do výšky 540,00 € 0,80 €
III. do výšky 380,00 € do výšky 580,00 € 0,40 €

Príspevkové stravovanie dôchodcov je zabezpečené v školských jedálňach pri ZŠ, v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvných dodávateľov v pracovné dní výdajom stravy do obedára.

Cena stravnej jednotky v jednotlivých zariadeniach spoločného stravovania je nasledovná:

Stravovňa Stravná jednotka
bez zľavy
v sume
školské jedálne pri ZŠ na území mesta 2,51 €

Zariadenie pre seniorov, Ulica J. Okáľa v Prievidzi
2,44 €
Reštaurácia S. K. – Turbína, Severná ulica, Prievidza
(možnosť dovozu stravy)
2,76 €
SOŠOaS, A- klub, Svätoplukova ulica, Prievidza 2,84 €

V prípade ak obyvatelia spĺňajú uvedené podmienky a majú záujem o príspevkové stravovanie dôchodcov - kontaktujte osobne referenta sociálneho oddelenia v budove Priemstavu, Hviezdoslavova ulica, V. poschodie, č. dv. 504 alebo telefonicky 046/5179405.

Kto nespĺňa podmienky na príspevkové stravovanie od mesta Prievidza, môže sa stravovať bez zľavy za plnú cenu stravnej jednotky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri