Organizovanie spoločného stravovania9. 6. 2015 07:43

Mesto Prievidza zmenilo od 1.6.2014 Internú smernicu IS- 38 pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov so zámerom zvýšiť  počet obyvateľov mesta, ktorým bude možné prispievať na stravu a tým  z časti zmierni a zlepší  životné podmienky obyvateľov mesta z dôvodu ich nízkeho príjmu.

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda je poskytovaný v súčasnosti pre 70 občanov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a príjem u jednotlivca neprekračuje sumu 380 € alebo príjem manželskej dvojice neprekračuje sumu 580 €. Počet stravníkov sa zvýšil  z pôvodných 33 občanov na 70 občanov, čo je 112,12 % nárast oproti minulému roku.

Tabuľka: Príspevkové stravovanie dôchodcov je rozdelené do troch pásiem na základe príjmu žiadateľa:

Pásmo Príjem/mesiac/
jednotlivec
Príjem/mesiac/
manželská dvojíca
Finančný príspevok mesta
I. do výšky 300,00 € do výšky 500,00 € 1,20 €
II. do výšky 340,00 € do výšky 540,00 € 0,80 €
III. do výšky 380,00 € do výšky 580,00 € 0,40 €

Príspevkové stravovanie dôchodcov je zabezpečené v školských jedálňach pri ZŠ, v Zariadení pre seniorov Prievidza a u zmluvných dodávateľov v pracovné dní výdajom stravy do obedára.

Cena stravnej jednotky v jednotlivých zariadeniach spoločného stravovania je nasledovná:

Stravovňa Stravná jednotka
bez zľavy
v sume
školské jedálne pri ZŠ na území mesta 2,51 €

Zariadenie pre seniorov, Ulica J. Okáľa v Prievidzi
2,44 €
Reštaurácia S. K. – Turbína, Severná ulica, Prievidza
(možnosť dovozu stravy)
2,76 €
SOŠOaS, A- klub, Svätoplukova ulica, Prievidza 2,84 €

V prípade ak obyvatelia spĺňajú uvedené podmienky a majú záujem o príspevkové stravovanie dôchodcov - kontaktujte osobne referenta sociálneho oddelenia v budove Priemstavu, Hviezdoslavova ulica, V. poschodie, č. dv. 504 alebo telefonicky 046/5179405.

Kto nespĺňa podmienky na príspevkové stravovanie od mesta Prievidza, môže sa stravovať bez zľavy za plnú cenu stravnej jednotky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri