Opravy výtlkov v meste dvojnásobne prevýšili plánLorem ipsum dolor sit amet 29. 11. 2012 10:42

Mesto Prievidza na jar 2012 predstavilo harmonogram opráv výtlkov na cestách. Na základe harmonogramu boli stanovené prioritné úpravy a ďalší postup veci údržby ciest po zimných mesiacoch. S týmto plánom sa radnica pustila do zdĺhavého boja s jedným z najväčších problémov mesta - zlým stavom ciest a chodníkov.

Podľa stanoveného harmonogramu údržby bola stanovená oprava výtlkov v celkovom množstve 336,48 m2. Do dnešného dňa boli vykonané opravy nad rámec stanoveného rozsahu v množstve 1168,89 m2. Ďalšie práce na cestách postupujú v celoročnej údržbe výtlkov.  

Okrem týchto opráv boli vykonané údržby asfaltových povrchov na cestách na Ulici Falešníka, Nábreží Andreja Kmeťa a Clementisovej ulici. Stav týchto komunikácií bol dezolátny, preto bol na týchto komunikáciách na niektorých úsekoch vymenený celý asfaltový povrch.

Plánovaná oprava výtlkov v roku 2012  /m2 Vykonaná realizácia opráv /m2            
336,48 m2 1168,89 m2


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri