Opravy výtlkov po zime začínajú24. 4. 2015 09:24

Potom, ako mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o., prebrala od 1. apríla 2015 správu miestnych komunikácií od mestskej spoločnosti SMMP,  začala údržbu prievidzských ciest po zime.

Ihneď po spustení technológie na opravy výtlkov, tzv. obaľovacej súpravy, začal nový správca miestnych komunikácií  s ich údržbou. K opravám bola prioritne vybratá Nábrežná ulica, ktorú sa správca rozhodol  vzhľadom na jej vysoké dopravné zaťaženie, opravovať ako prvú. Úsek cesty, ktorý je z pohľadu údržby a dopravy najzložitejší, sa realizoval v nedeľu 12.4.2015, kedy bola intenzita dopravy najnižšia. Ďalšie časti tejto cesty boli opravované počas nasledujúcich dní.

Prioritou opráv výtlkov sú najviac vyťažené komunikácie a taktiež komunikácie s trasou MHD. Niektoré ulice sú do harmonogramu opráv zaradené na základe podnetov obyvateľov mesta Prievidza.
Opravy výtlkov po zime sú v týchto dňoch naplánované na týchto uliciach:

1.Nábrežná ulica
2.Snežienková ulica
3.Ulica poľnohospodárov
4.Veľkonecpalská ulica
5.Urbánkova ulica
6.Francisciho ulica
7.Kukučínova ulica

Použili novú technológiu opráv
Pri oprave výtlkov na Nábrežnej ulici bola použitá nová, modernejšia technológia v oprave výtlkov. Išlo o metódu opráv pomocou infranahrievačov. Nová metóda nevyžaduje žiadne zarezávanie do existujúceho asfaltového povrchu. Oprava spočíva v tom, že asfalt v okolí výtlku sa nahreje pomocou infražiaričov na vysokú teplotu, následne sa povrch naruší a výtlk sa vyplní novou asfaltovou zmesou, do ktorej je pridaná regeneračná emulzia. Následne sa výtlk zhutní. Vysoká teplota zaručuje prepojenie medzi starým a novým asfaltom. Výhodou novej metódy je aj to, že nevznikajú nové škáry, ktoré sú najčastejším dôvodom nízkej životnosti opráv. V prípade dobrých výsledkov nevylučuje správca použitie novej metódy aj v budúcnosti.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri