Opravy vodovodných potrubí11. 9. 2015 07:23

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v týchto dňoch ukončila v meste Prievidza väčšiu plánovanú opravu verejného vodovodu na ul. K. Novackého (oproti cintorínu). Dôvodom vykonania predmetnej opravy bola poruchovosť verejného vodovodu.

V úseku kde dochádza k rekonštrukcii verejného vodovodu boli v roku 2014 dve havárie s potrebou následného asfaltovania povrchu komunikácie. Opravy boli nákladné z dôvodu situovania potrubia v ceste, pretože potrubie križuje cestu v úseku 80 m.

Súčasná realizácia opravy vodovodu bola vykonaná v dôsledku porúch na vodovodnom potrubí DN 300, OC. Toto potrubie bolo v minulosti prívodným potrubím do centrálnej časti Prievidze a do Bojníc. V súčasnosti toto potrubie zabezpečuje prívod vody do IBV v druhom tlakovom pásme. Opravu vodovodného potrubia DN 300 OC v dĺžke 87 m, zabezpečovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vťahovaním potrubia HDPE DN 160 do pôvodného potrubia DN 300.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri