Opravy vodovodných potrubí11. 9. 2015 07:23

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v týchto dňoch ukončila v meste Prievidza väčšiu plánovanú opravu verejného vodovodu na ul. K. Novackého (oproti cintorínu). Dôvodom vykonania predmetnej opravy bola poruchovosť verejného vodovodu.

V úseku kde dochádza k rekonštrukcii verejného vodovodu boli v roku 2014 dve havárie s potrebou následného asfaltovania povrchu komunikácie. Opravy boli nákladné z dôvodu situovania potrubia v ceste, pretože potrubie križuje cestu v úseku 80 m.

Súčasná realizácia opravy vodovodu bola vykonaná v dôsledku porúch na vodovodnom potrubí DN 300, OC. Toto potrubie bolo v minulosti prívodným potrubím do centrálnej časti Prievidze a do Bojníc. V súčasnosti toto potrubie zabezpečuje prívod vody do IBV v druhom tlakovom pásme. Opravu vodovodného potrubia DN 300 OC v dĺžke 87 m, zabezpečovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť vťahovaním potrubia HDPE DN 160 do pôvodného potrubia DN 300.


Info servis

Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  36%
  •  45%
  •  17%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

384 účastníkov
Archív ankiet

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri