Opravy v ďalšej materskej školeLorem ipsum dolor sit amet 21. 2. 2014 10:49

V týchto dňoch sa začali ďalšie opravy v  materskej škole. Opráv sa dočkala MŠ Ul. D. Krmana.

V MŠ Ul. D. Krmana vládne v týchto dňoch čulý ruch.  Začalo sa s obnovou,  pričom rekonštrukcie sú naplánované  od 7.februára do 21.februára 2014 v celkovej sume diela 8 575,57€ s DPH. Dodávatelia prác opravujú  sociálne zariadenia.

V najbližšom čase, t.j. v termíne koniec februára  - začiatok marca sa pripravuje rekonštrukcia osvetlenia v budove  MŠ na Športovej  ulici v predbežnej  hodnote 3 960 €. Obsahom týchto prác bude rekonštrukcia elektrorozvodov a výmena svietidiel v 4 triedach. Uvedené rekonštrukcia zahrnula aj požiadavky z podnetu od rodičov.

Mesto Prievidza má v oblasti opráv objektov materských škôl vypracovaný plán investícií a údržby. Podľa  plánu sa na rekonštrukcie v materských školách a jedálňach pri materských školách investujú finančné prostriedky z rozpočtu mesta na rok 2014 v objeme do 396 470 eur. Mesto v tomto roku plánuje nadviazať na minuloročné rekonštrukcie školských objektov ZŠ, CVČ a ZUŠ v sume 103 100 €. Pre tento rok je v rozpočte mesta vyčlenených na opravy škôl  spolu  teda 500 tisíc eur. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri