Opravy kruhových objazdov a ostrovčekov8. 8. 2012 14:27

V meste Prievidza prešli kruhové objazdy rekonštrukciou a kvetinovou výsadbou.

V centre mesta na ulici A. Hlinku vysadili kruhový objazd študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb bezplatne. Celkom boli zrekonštruované a skrášlené štyri kruhové objazdy v mestskej časti Zapotôčky a v centre mesta.


Na cestných komunikáciách boli ostrovčeky v zlom stave. Po zimných mesiacoch sme zaznamenali niekoľko podnetov zo strany obyvateľov na nevyhovujúci stav dopravných ostrovčekov na cestách. V týchto týždňoch mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza zabezpečila údržbu ostrovčekov, pričom na tieto práce bolo preinvestovaných 740 eur. Rekonštrukcie sa dočkali iba ostrovčeky situované na mestských komunikáciách. Je potrebné dodať, že zaznamenávame veľa podnetov na zlý stav ostrovčekov nachádzajúcich sa na cestách ktoré nie sú v správe mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri