Opravujú Betlehem25. 11. 2013 07:54

Mesto Prievidza v týchto dňoch finalizuje obnovu Betlehemu. Ten má byť pripravený  už na 4. decembra 2013, kedy bude nainštalovaný na pešej zóne pri Kostole Najsvätejšej Trojice.

Drevený Prievidzský betlehem svojim čarom a pokojom už niekoľko rokov umocňuje atmosféru Vianoc v centre Prievidze. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Dovoz a odvoz jednotlivých častí betlehemu i jeho osvetlenie zabezpečí mesto prostredníctvom mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri