Oprava vojnových hrobov14. 4. 2014 15:08

Pri príležitosti 70. výročia SNP, ale aj z dôvodu nevyhnutných potrieb, zrealizuje mesto Prievidza opravu vojnových hrobov na mestskom cintoríne.

Predmetom projektu je oprava nehnuteľnej pamätihodnosti  „Vojnové hroby – Hroby padlých v SNP“ na mestskom cintoríne v Prievidzi. Bude zrealizovaná oprava 13 vojnových hrobov, pričom bude zameraná na rekonštrukciu poškodených častí náhrobných kameňov; obnovenie nápisov, resp. výmenu poškodených tabúľ s nápismi; ručné očistenie náhrobkov; výrub stromov a následné odstránenie pňov. V súčasnosti je na podpise zmluva, na základe ktorej sa začne s konkrétnymi prácami. Termín realizácie je naplánovaný v období mesiacov apríl až jún 2014. 

RTV Prievidza :


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri