Oprava oplotenia výbehu pre psov20. 7. 2016 12:43

Majitelia psov na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi sa dočkajú opravy oplotenia výbehu pre psov na Ul. P. J. Šafárika.

Práce budú pozostávať z opravy existujúceho ploteného výbehu v rozsahu výmeny pletiva, opravy vstupnej bránky, vrátane vybudovania prístupového chodníka. Práce bude realizovať mestská spol. Technické služby mesta Prievidza, s r.o. Cena diela predstavuje sumu 1417,36,- eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri