Oprava chodníka na Športovej ulici pred MŠ23. 10. 2020 08:37

Mesto Prievidza pripravuje opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie opráv je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlej komunikácii a chodníku.

Predmetom prác bude odstránenie jestvujúcich obrubníkov a krytov, následne realizácia pokládky nových obrubníkov a asfaltov. V termíne od 26.10.2020 budú realizované opravy na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch: Oprava chodníka na Športovej ulici pred MŠ.

Z dôvodu čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií a úplnej uzávierky chodníka žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle  prenosného dopravného značenia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri