Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu AKTUALIZOVANÉ2. 3. 2020 15:49

Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala viacero opatrení proti šíreniu COVID-19. Prijímané opatrenia sú priebežne aktualizované.

Usmernenie hlavného hygienika SR (7. aktualizácia zo dňa 20.4.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO
Opatrenie pre nosenie rúšok
(zo dňa 20.4.2020)

Aktualizované opatrenie pre nosenie rúšok (zo dňa 19.5.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KARANTÉNA a CESTOVANIE
Karanténne opatrenie
(zo dňa 22.5.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY a PREVÁDZKY
Opatrenie o otvorení prevádzok (zo dňa 19.5.2020)
Aktualizované opatrenie o otvorení prevádzok (zo dňa 26.5.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BOHOSLUŽBY a OBRADY

Od 6.5.2020 od 6:00 hod. je povolený výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení.

Opatrenie o výkone bohoslužieb (zo dňa 5.5.2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTÚRA a ŠPORT

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb.

Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Opatrenie o hromadných podujatiach (zo dňa 19.5.2020) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLSTVO

Do odvolania sa prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020

Usmernenia ministerstva školstva nájdete TU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky potrebné informácie týkajúce sa pandémie nájdete na korona.gov.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri