Opatrenia na bezpečné cestovanie vo verejnej dopraveLorem ipsum dolor sit amet 16. 3. 2020 07:49

Spoločnosť SAD Prievidza, poskytovateľ verejnej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, prijala od minulého týždňa preventívne opatrenia, aby čo najefektívnejšie zamedzila šíreniu akýchkoľvek vírusov v prostriedkoch verejnej dopravy vzhľadom na vzniknutú situáciu.

SAD Prievidza dodržuje pokyny hlavného hygienika a krízového štábu, zintenzívnila sa dezinfekcia vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy. Spoločnosť sa prispôsobuje situácii a koná  v súlade s rozhodnutiami a požiadavkami TSK a vyhláseniami vlády.
SAD Prievidza v rámci zachovania bezpečnosti cestovania začala robiť preventívne opatrenia častejšou dezinfekciou prostriedkov verejnej dopravy už minulý týždeň. Neustále zásobuje vodičov autobusov dezinfekčnými prostriedkami, ktorí nimi čistia svoje pracoviská, madlá a tlačidlá počas prestojov.


SAD Prievidza na základe informácií od Ministerstva zdravotníctva SR oboznámila všetkých zamestnancov aj vodičov SAD Prievidza, aby dodržiavali zásady osobnej hygieny. SAD Prievidza rozhodne vzniknutú situáciu nepodceňuje, a pristupuje k nej s rešpektom. Dodržiava všetky oficiálne nariadenia, nakoľko má záujem, aby ich cestujúci boli v bezpečí. O ďalších krokoch, ktoré má SAD Prievidza v pláne, bude verejnosť informovať v krátkom čase.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri