Opätovné vydávanie potravinovej pomociLorem ipsum dolor sit amet 1. 8. 2011 14:18

Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom , že od 3.8.2011 – t.j. od stredy, bude opäť pokračovať v distribúcii potravín v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta.

Potraviny sa budú vydávať už len zaevidovaným obyvateľom mesta v čase od 8.00 do 12.00 h v priestoroch ZŠ, Ulica Rastislavova 416/4 - vchod z dvora od bývalej Sokolovne.
Potraviny budú vydávané v dňoch streda až piatok,  pondelok a utorok sa vydávať nebudú.
 
Touto cestou vyzývame všetkých obyvateľov mesta, ktorí spĺňajú nárok na potravinovú pomoc a si ju doteraz neuplatnili, aby tak ešte urobili a prišli sa zaevidovať na sociálne oddelenie MsÚ, budova Priemstavu, 5. poschodie do 5. augusta 2011 v čase od 8.00 do 12. 00 h.
Žiadame dotknutých obyvateľov mesta, aby si individuálne zabezpečili odnesenie (odvoz) potravín. Každý príjemca sa pri preberaní potravín preukáže platným občianskym preukazom.
 

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri