Opakovaná výzva pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomoci !9. 8. 2011 15:29

Mesto Prievidza opakovane vyzýva   obyvateľov  spĺňajúcich  nárok na potravinovú pomoc   v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta, aby sa prišli evidovať. Výzva platí pre tých, ktorí si pomoc doteraz neuplatnili. Môžu tak urobiť ešte v   predĺženom termíne do 15.augusta 2011 v čase od 8.00 do 12.00 h

 

Evidencia obyvateľov spĺňajúcich  nárok na potravinovú pomoc sa vykonáva  na sociálnom oddelení Mestského úradu v budove Priemstavu,  na 5. poschodí.
 
Evidencia obyvateľov je potrebná z dôvodu zabezpečenia objednávky dovozu potravín. Po tomto termíne bude distribúcia potravín pre odkázaných obyvateľov mesta ukončená.
 
Kto má nárok na potravinovú pomoc ?

Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti ( osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží potvrdenie z ÚPSVaR).

Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ( predložia potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);

Osoby na hranici životného minima (rodičia detí, ktorých príjem je na hranici životného minima, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že deťom sa vyplácajú dotácie) ;

Nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,00 €  ( predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);

Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri