Olympiu ocenili za úspešnú reprezentáciuLorem ipsum dolor sit amet 11. 11. 2019 09:54

Naša Olympia sa 19. októbra zúčastnila na slávnostnej akadémii pri príležitosti osláv 100 rokov založenia Považskej sokolskej župy M.R. Štefánika v Trenčíne, kde bola ocenená za svoje pôsobenie doma i v zahraničí.

Na akadémii, ktorá bola pripravená na vysokej spoločenskej úrovni sa prezentovali so svojimi vystúpeniami členovia sokola z Trenčína, Pobedimu, Brezovej pod Bradlom a Prievidze. Naša Olympia predviedla pódiovú skladbu autorky cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej "Roztancované okamihy" a počas celého vystúpenia nás diváci povzbudzovali búrlivým potleskom.

Na záver veľmi vydareného športového podujatia prebehlo ocenenie funkcionárov, cvičiteľov, hosťov a klubov. Ocenená bola aj naša cvičiteľka Jitka Hejtmánková pamätnou medailou za dlhoročnú spoluprácu, ktorú jej odovzdala starostka považskej sokolskej župy sestra Oľga Samáková. Taktiež z rúk starostky sestry Oľgy Samákovej a miestostarostky Sokolskej únie Slovenska Ľubici Držkovej prebrala aj ocenenie  nášho klubu Olympia za úspešnú reprezentáciu sokola nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Naša Olympia praje považskej sokolskej župe v Trenčíne do ďalšej storočnice ešte veľa úspešných športových a spoločenských podujatí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri