Olympiáda seniorov denných centier: Slnko, šport, guláš, dobrá náladaLorem ipsum dolor sit amet 29. 6. 2018 14:49

Presne v tomto duchu sa niesla  1. športová olympiáda seniorov Denných centier v Prievidzi, ktorá sa konala 26. júna v Lesoparku Prievidza.

Myšlienka seniorskej olympiády vznikla ešte pred zriadením nášho DC Sever. Od začiatku sme boli rozhodnutí ju zrealizovať. Postupne sme začali pripravovať. Pomocnú ruku a veľkú podporu sme dostali hneď od pani primátorky, ktorej sa myšlienka veľmi zapáčila a od prvej chvíle nám pomáhala. Pomoc a podporu sme dostali vlastne od každého, komu sme o akcii povedali.

A tak dnes súťažili seniori z Denných centier v Prievidzi – sedem denných centier a sedem disciplín. Súťažilo sa v týchto disciplínach: streľba zo vzduchovej pištole, hod starou čižmou na diaľku, hod granátom na cieľ, gól florbalovou hokejkou do bránky, beh držiac sa za ruky na 50 metrov, hod valčekom na cieľ, hod krúžkami na palicu.

Po absolvovaní všetkých disciplín sa z prvenstva na premiérovom ročníku seniorskej športovej olympiády tešilo družstvo Denného centra Necpaly v zložení: Rozália Mellová, Viera Warcholová a Božena Šovčíková. Druhé miesto obsadilo Denné centrum Malá Lehôtka (Jozef Letavaj, Pavel Králik, Pavol Zábojník) a tretie Denné centrum Bôbar (Anton Špeťko, Milan Tonhajzer, Jitka Hejtmánková).

Veľké poďakovanie patrí sponzorom: primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, mesto Prievidza, Nestle s.r.o., Brose s.r.o., Attis, Centrum voľného času Prievidza, KaSS Prievidza, ZŠ Energetikov, Olympijský klub Prievidza, Červený kríž Prievidza a Richard Takáč. A samozrejme poďakovanie patrí aj hosťom a každému, kto nám pomáhal.

Už sa tešíme na ďalší ročník.

Helena Píšová, predsedníčka Denného centra Sever


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri