Olympiáda detí materských škôl 201931. 5. 2019 10:59

Dňa 6. júna o 9:00 h sa v športovej hale uskutoční už 23. ročník Olympiády detí materských škôl.

Na otváracom ceremoniáli  23. ročníka športovej olympiády detí materských škôl na v meste Prievidza zložia sľub o čestnosti a súťažení v duchu fair play. Deti budú súťažiť v behu na 20 m, v skoku do diaľky z miesta, v hode tenisovou loptičkou, v behu cez prekážky a v štafete 4x20 m.

Za 1. – 3.  miesto dostanú súťažiaci individuálnych súťaží medailu, diplom a vecnú cenu. Za 1. – 3. miesto v súťaži družstiev  bude škola ocenená pohárom a diplomom za celkové výsledky.

Cieľom športovej olympiády je podporiť rozvoj a zdokonalenie pohybových zručností detí v predškolskom veku,  súťaživosť, spoluprácu, rozvíjať vzájomné vzťahy medzi rovesníkmi, rešpektovanie pravidiel a základov disciplíny a športového správania.

Príďte aj vy povzbudiť nádejných športovcov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri