Olympia s novou choreografiouLorem ipsum dolor sit amet 28. 11. 2018 15:14

Cvičenky z Olympie opäť aktívne a zúčastnili sa na" Prehliadke pódiových vystúpení" považskej sokolskej župy v Trenčíne. Rosztlieskali prítomných divákov milým vystúpením so skladbou autorky Jitky Hejtmánkovej " Dáždnik nielen do dažďa."

Na vydarenom športovom podujatí vystúpili so svojim programom rôzne vekové skupiny.Na konci podujatia bolo vyhodnotenie účasti na XVI. všesokolskom zlete v Prahe,kde bola ocenená aj cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková za spoluautorstvo a nácvik hromadnej skladby" Spolu", ktorá bola predvedená na XVI. všesokolskom zlete v Prahe a Uhorskom Brode.

Počas celého podujatia panovala medzi cvičencami a divákmi  srdečná nálada a na  bankete sa nadviazali nové priateľstvá.

Text a foto: Jitka Hejtmanková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri